שלבים מומלצים בעת התקנת מעלית

תהליך התקנת מעלית חייב להתבצע בצורה מסודרת ותוך היצמדות להנחיות בטיחות ברורות. באמצעות הנחיות הבטיחות הללו ניתן להבטיח לא רק את שלומם של האנשים שמשתמשים במעלית, אלא גם את ההשפעה על הבניין כולו. מעבר לכך, תהליך נכון ומקצועי של התקנה חוסך לאחר מכן את הוצאות התחזוקה ואת ההוצאות על תיקון מעליות מקולקלות.

השלב הראשון של תהליך התקנת מעלית הוא התאמה שלה לתשתית הקיימת. כאן ההבדל הוא בין הוספת מעלית לבניין קיים, לבין התקנת מעלית בבניין חדש. אם מוסיפים מעלית לבניין קיים, כמו למשל במסגרת פרויקטים של התחדשות עירונית, צריך לשתף פעולה לא רק עם הקבלן אלא גם עם שאר נותני השירותים ולקבל את אישורי הדיירים. מנגד, בהוספת מעלית לבניין חדש ההתנהלות היא אך ורק מול היזם או הקבלן האחראי.

השלב השני בהתקנת מעלית הוא בדיקת עומסים. בשלב הזה מוודאים שהמעלית עומדת בתקן הנדרש ושהיא מגיעה אל כל הקומות הרלוונטיות. יתרה על כך, אפשר לנצל את השלב הזה של בדיקת עומסים על מנת להשוות בין תהליכים שונים של התקנת מעלית.

איפה מתקינים מעליות ואיך זה משפיע על העבודה?

התקנת מעלית בבניין מגורים לא מתבצעת בדיוק באותה דרך כמו התקנת מעלית במוסד ציבורי, בבניין משרדים או במרכז מסחרי. הסיבה לכך היא שאופי השימוש במעלית משפיע על דרך ההתקנה וגם על משך הזמן שעובר מהרגע שבו מחליטים לבצע את הפעולה ועד שמסיימים עם הפרויקט. במילים אחרות, הגדרה של אופי הפרויקט היא השלב המקדים לכל תהליך של התקנת מעלית.

הגדרת אופי הפרויקט מתבצעת בהתאם לצרכים שמתעוררים מהשטח. ככל שמבינים טוב יותר את הפרויקט, כך עולה הסיכוי להתקנה מקצועית ובטיחותית.