תכנית תמ"א 38 ברמת גן

האקלים העולמי משתנה בשנים האחרונות, אולם לא ניכר כי העולם שם את הדגש הראוי לכך.

בשנים האחרונות אנו עדים לשינויי מזג אוויר שונים ומשונים, אשר נמצאים בקשר ישיר להשפעת האדם על סביבתו. אמנם קמו ועדות עולמיות שונות בנושא, אך נראה כי פעילותן בנושא מוגבלות.

קיימים מקומות רבים בעולם אשר ניכר כי סובלים משינויי מזג האוויר התכופים.

כך לדוגמה, באזור הקוטב הצפוני, המסת הקרחונים הניכרת הובילה לשינוי במבנה החי והצומח באזור. בעלי חיים רבים אשר התרגלו לחיות בטמפרטורה מסוימת, בתנאים מסוימים ועל משטחים מסוימים, נפגעים בעקבות שינויים אלה ונוטשים אזורים אלה. מובן, כי דבר זה פוגע בפירמידה האקולוגית באזור. זאת ועוד, לשינויים אלה השפעות גאולוגיות משמעותיות באזור המזרח התיכון. האיום הפוטנציאלי של נזקי רעידת אדמה באזור זה, הוביל את מדינת ישראל להתמקד בחיזוק מבנים בערים רבות (כמו למשל תמ"א 38 רמת גן). תכנית תמ"א 38 ברמת גן, למשל, מיושמת באזורים נרחבים בעיר. תכנית תמ"א 38 ברמת גן מבטיחה חיזוק מבנים רבים ומניעה של נזקים עתידיים אפשריים.

אין פלא, אם כן, שמדינות רבות בעולם משקיעות משאבים להתמודדות עם הסוגיה.

לא רק מדינת ישראל משקיעה משאבים רבים בחיזוק מבנים (כמו תכנית תמ"א 38 רמת גן) ובהיערכויות נוספות עקב שינויי אקלים תכופים. מעצמת העולם, ארצות הברית, מנסה להוביל את כלל ההתמודדות בסוגיית האקלים. חשוב לציין כי השפעות האקלים עשויות לא רק לעורר רעידות אדמה פוטנציאליות, כי אם גם להחליש מבנים קיימים רבים (בעקבות משקעים מרובים וכן עקב השפעות ישירות על חומרים שונים שנעשה בהם שימוש לבניית המבנים). המדינות אשר לוקחות חלק בנושא מנסות, לעת עתה, להתמודד בתחום בצורה עקיפה באמצעות חינוך האזרחים, מתן שירותי אינטרנט מהיר לאזורים נידחים אשר אינם מכירים בנושא, פרסום כתבי עת מדעיים ותשדירים תכופים.