תמ"א 38

פרויקטים של תמ"א 38 הם פרויקטים שמתבצעים במטרה להגן על התושבים במקום מפני סכנות של רעידות אדמה. מומחים רבים אומרים כי אסון של רעידת אדמה הוא עניין של זמן וגם אם נדמה לנו כי מעולם לא היה אסון בארץ אין זה אומר שהדבר לא יקרה. החל משנת 2005 מאפשרת מדינת ישראל לדיירים ולקבלנים לבצע פרויקטים של תמ"א 38, פרויקטים של חיזוק מבנים וזאת מתוך מטרה להגן על התושבים במקרה של אסון. כיוון שעד לשנת 2008 לא בוצעו פרויקטים רבים הוכנסו שינויים בתמ"א המקורי ואפשר לראות כי היום נשמרים האינטרסים של בעלי הבניינים ושל הקבלנים.

השינויים שמביא איתו הפרויקט

לעיתים פרויקט תמ"א 38 מביא איתו גם את האפשרות לבצע בקלות רבה יותר פינוי בינוי. כלומר, לא תמיד יכול הקבלן להשקיע את אשר נדרש כדי לחזק את המבנה ותוך כדי להרוויח את הכספים להם הוא ראוי ולכן כאן הוא מקבל "מסלול עוקף" של פינוי בינוי, מסלול שממנו מרוויחים כל הצדדים.

כשכל הצדדים מרוויחים

חשוב להבין כי פרויקט של תמ"א 38 הוא פרויקט בו כולם מרוויחים, גם בעלי הדירות וגם הקבלנים.

שמירה על האינטרס של הדיירים – לדיירים יש אינטרס והוא לשפר את הדיור שלהם. כאן הם יכולים לקבל דיור מושלם עבורם שנבנה בתקנים מחמירים ותוך מפרט גבוה מאד.

שמירה על האינטרס של הקבלן – הקבלן שמבצע תמ"א 38 חייב ליהנות מהפרויקט אחרת הוא לא יצא לדרך. מאז נכנס השינוי מהמקור הקבלן יכול לבצע את הפרויקט בקלות רבה יותר, תוך פחות ענייני בירוקרטיה ולבנות דירות איכותיות וגדולות יותר.