בחירה אינטואיטיבית של אבני מזל

הקדמה כאשר מחלקים את אבני מזל לשניים עשר, על פי מספר חודשי השנה, מסתמכים על חלוקות שהיו נהוגות בתרבויות אסיאתיות עתיקות, כלומר חלוקת אבני המזל לסימני המזל האסטרולוגיים או בתרבויות אירופאיות אשר חילקו את אבני המזל לפי חודש הלידה. אולם, קיימת גם דרך בחירה נוספת, אינטואיטיבית יותר אשר גורסת כי אבני מזל של כל אדם …