תכנית תמ"א 38 ברמת גן

האקלים העולמי משתנה בשנים האחרונות, אולם לא ניכר כי העולם שם את הדגש הראוי לכך. בשנים האחרונות אנו עדים לשינויי מזג אוויר שונים ומשונים, אשר נמצאים בקשר ישיר להשפעת האדם על סביבתו. אמנם קמו ועדות עולמיות שונות בנושא, אך נראה כי פעילותן בנושא מוגבלות. קיימים מקומות רבים בעולם אשר ניכר כי סובלים משינויי מזג האוויר …